Cena Michala Velíška

Nominujte do 11. října své známé, sousedy či příbuzné na Cenu Michala Velíška. Vždyť denně se odehrávají příběhy s velkým „P“, které jsou důkazem, že mezi námi jsou takoví, kterým není jedno, co se kolem nich děje. Neváhají okamžitě pomoci, když jsou nečekanými svědky nějaké nespravedlnosti. Bez ohledu na následky pro ně samé zasáhnou, když jde někomu o zdraví či dokonce o život. A právě takovým lidem touto cenou vyjadřuje již osmým rokem Nadace ADRA a televize NOVA uznání.

Podnětem se stal čin střihače televize Nova Michala Velíška, který byl 13. září 2005 zabit na Karlově náměstí v Praze. Neváhal se zastat neznámé mladé ženy před násilníkem, třebaže byl na procházce ani ne s roční dcerkou v kočárku.

Kdo je každoročně morálně oceňován? Jsou to muži, ženy i děti, lidé různých povolání, věku, odlišných životních zkušeností i názorů. Spojuje je smysl pro spravedlnost, dobro, pravdu, rozhodnost a téměř vždy skromnost. A právě s takovými lidmi chce Nadace ADRA a TV Nova seznámit širokou veřejnost i letos.

Své příběhy, které se staly v době od 13. září 2012 do 13. září 2013, jejichž hrdinové nebyli ani lékaři, zdravotníci, policisté, vojáci, záchranáři, hasiči či jiní profesionálové, můžete posílat do 11. října prostřednictvím formuláře zde. Ze všech došlých nominací poté Výbor Ceny vybere tři příběhy, které nejvíce odpovídají činu M. Velíška, tzn. že bez ohledu na osobní nebezpečí se neprofesionál okamžitě zastal člověka, kterému šlo
o zdraví nebo o život.

Rekonstrukce těchto příběhů postupně odvysílá TV Nova během listopadu. Po poslední reportáži bude následovat do 3. prosince 2013 internetové hlasování na webových stránkách Nadace ADRA. Slavnostní vyhlášení vítěze a předání ceny – skleněného anděla, který svými otevřenými ústy znázorňuje křik jako symbol žádosti volání o pomoc. Vyhlášení se uskuteční tradičně v reprezentačních sálech Magistrátu hlavního města Prahy 9. prosince. Předcházet tomu bude jako součást dlouhodobého projektu Nadace ADRA „Hrdinové mezi námi“ seminář pro širokou veřejnost na téma „Odvaha soudit“.

Cílem tohoto dlouhodobého projektu pod patronací paní Ivy Velíškové je zviditelnit postoje slušnosti, odvahy a statečnosti, které by neměly chybět v chování každého z nás. Záštitu nad celým projektem přijal jako každý rok primátor hlavního města Praha. Nadace ADRA a televize Nova tak chtějí přispět k tomu, aby se lidé dozvídali o příbězích odvahy, statečnosti a hlubokého lidství.

Bližší informace o této ceně naleznete zde.

ADRAden ve Strakonicích

Podle dětí i pořadatelů devátý ADRAden pro děti ve Strakonicích byl  SUPER.

Děti si zasoutěžily v deseti disciplínách, prohlédly si živé sovy ze záchranné

stanice Makov, zazpívaly si při kytaře a zhlédly pěknou loutkovou pohádku

u fontánky v parku.

Na děti z Dětského centra ve Strakonicích se vybralo : 2515,-Kč

Letos přišlo : 119 dětí

Je to úžasné. 😆  Potěší i to, že dětem se disciplíny líbily a šly soutěžit

2x i 3x

a když slyšíme, že se děti těší celý rok na ADRAden, tak to je úžasné.

Také nás potěšilo, že spoustu mladých lidí, kteří začínaly také jako soutěžící děti,

tak nyní přijdou pomáhat k jednolivým disciplínám.

Tak to je radost ohromná 😆 😆 😆

Všem moc děkujeme.ADRAden pro děti 8.9.2013 ve Strakonicích podeváté

Humanitární organizace ADRA ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou

a městem Strakonice

Vás zvou na


ADRA den pro děti


V neděli 8. září 2013 od 14:00 v Rennerových sadech


ve Strakonicích

Děti se mohou zúčastnit deseti sportovních disciplín.

Každé dítě čeká odměna !

Vstupné je 10 Kč. Získané peníze půjdou na Dětské centrum Jihočeského kraje ve Strakonicích.

V 16:00 bude TOMBOLA a loutková pohádka u altánu

Modlitba za ADRU 2013 ve Strakonicích

Ve Strakonicích proběhla sobota věnovaná Adře – dne 1.6.2013.

Program: 1. Příběh pro děti – Příběh Patricie z Haiti – vyprávěl,velmi poutavě s pomocí prezentace s obrázky,oblastní vedoucí Pathfinderu jižních Čech – Michal Škulka

2. Videoprojekce – Děti ve slumových školách Dháky – hlavního města Bangladéše

3. Přečtení vyznání – ADRA věří …

4. Modlitby za Adru  – vděčnosti za činnosti  humanitární organizace ADRA a prosby o vedení  a moudrost  v  dalším roce

5. Finanční sbírka – vybralo se 2500,-Kč

ADRA se zodpovědně hlásí ke svému poslání s odvoláním na slovo Písma:

„Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“

(Přísloví 3,27)


8. ročník výtvarné soutěže Adry

ADRA vyhlásila již 8. ročník výtvarné soutěže

18.1.2013

Jak si spočítám svou ekologickou stopu, kterou zanechávám planetě? Kdo je to uprchlík? A jak se to stane, že někdo musí opustit svou zemi? Nad těmito otázkami se mimo jiné budou zamýšlet děti, které se zúčastní letošního ročníku výtvarné soutěže s tématem „Na moři, po souši, vzduchem, aneb z místa na místo“. Poprvé se do soutěže mohou zapojit také žáci II. stupně základních škol.

Výtvarná soutěž pořádaná organizací ADRA od roku 2006 patří k událostem, které se na řadě základních škol v celé České republice staly dobrou tradicí. Soutěž spadá pod projekt PRVák: Globální rozvojové vzdělávání školám. Témata jsou volena tak, aby u dětí rozvíjela pocit spoluzodpovědnosti za vývoj našeho společného světa. Učitelé je mohou snadno zapojit do výuky pomocí metodického materiálu, ten letošní přináší aktivity, jež dětem přibližují téma pohybu po naší planetě a jeho globálních souvislostí.

Metodický materiál pro učitele a pracovní listy pro žáky jsou k dispozici ke stažení zde.

Logo výtvarné soutěže

Letos poprvé se soutěže mohou účastnit žáci prvního i druhého stupně. Zapojit se mohou jak jednotlivé děti, tak celé třídy. Všechny obrázky bude posuzovat odborná porota. Vítězné obrázky budou prezentovány v elektronickém katalogu, ale především budou vystaveny na výstavě, která se uskuteční v průběhu června v Českém centru v Praze. Chybět nebude ani vernisáž se slavnostním vyhlášením vítězů. Autoři vystavených děl a také škola, která bude mít mezi nimi nejvíce obrázků, získají zajímavé ceny od partnerů soutěže.

Obrázky o velikosti A4 nebo A3, z druhé strany označené názvem školy, třídou a jménem žáka, je možno zasílat do 30. 4. 2013 na adresu ADRA, Klikatá 90 C, 158 00, Praha 5. Podmínkou účasti v letošním ročníku soutěže je zaslání odpovědi na následující otázku:

„O čem byste vyprávěli kamarádům z ciziny, kdybyste jim měli popsat Čechy?“

Prosíme, aby účastníci své odpovědi napsali na zvláštní čtvrtku či papír a přiložili k odesílaným obrázkům.

Kategorie: PRVák: globální rozvojové vzdělávání školám

ADRA den 9.9.2012

Humanitární organizace ADRA ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou

a městem Strakonice

Vás zvou na


ADRA den pro děti


V neděli 9. září 2012 od 14:00 v Rennerových sadech


ve Strakonicích

Děti se mohou zúčastnit deseti sportovních disciplín.

Každé dítě čeká odměna !

Vstupné je 10 Kč. Získané peníze půjdou na Dětské centrum Jihočeského kraje ve Strakonicích.

V 16:00 bude TOMBOLA a loutková pohádka u altánu