3 dny pro Afriku

3 DNY PRO AFRIKU


6. – 8. 10. 2011


Literární kavárna Quo Vadis ve spolupráci s humanitární
organizací ADRA vás  srdečně zve na benefiční program na podporu veřejné sbírky ve prospěch
hladomorem postižených zemí východní Afriky:
Čtvrtek 6. října 2011 v 18:00 hod, Literární kavárna Quo Vadis
beneficní koncert místní skupiny keltské hudby ÁDH MÓR
představení projektu Africký roh a slavnostní zahájení sbírky
zástupcem organizace ADRA
Pátek 7. října 2011 v 18:00 hod, Literární kavárna Quo Vadis
výlet do Afriky: africký tanec, jídlo, videoprojekce, povídání…
Sobota 8. října 2011 v 17:00 hod, Husův sbor (u polikliniky)
slavnostní bohoslužba Apoštolské církve Strakonice
chvály, modlitby za Afriku, prezentace misionářské služby v Africe
Po celou dobu konání akce bude možno přispět libovolnou částkou do kasičky umístěné  v Literární kavárně Quo Vadis, Na Ohradě 31 (hotel Bavor).  Získané prostředky budou použity na projekt Africký roh organizovaný ADROU.

Cena Michala Velíška 2011

Cena Michala Velíška 2011

Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Naše volba – co si myslet a co dělat – je to nejdůležitější.“ (Hal Urban)

Šli jste někdy po ulici a viděli, jak muž mlátí ženu nebo kluci hrubě dorážejí na mladšího kamaráda? Stali jste se svědky situace, kdy někdo před vámi spadl na zem a potřeboval pomoc? Pokračovali jste ve své cestě dál, zastavili se a dívali, co se bude dít, zavolali jste policii či záchranku nebo jste se snažili aktivně pomoci? Přemýšleli jste o tom, kdy a z čeho jste měli v posledním roce strach, kdo vás překvapil svou odvahou, zda se považujete za statečného člověka, nebo jestli mezi námi i dnes žijí hrdinové?

Veřejnou diskusi na tato témata rozpoutal před několika lety Michal Velíšek, střihač televize Nova. V úterý odpoledne 13. září 2005 byl na procházce s devítiměsíční dcerou na pražském Karlově náměstí a přesto nezaváhal bránit neznámou dívku brutálně napadenou mladým mužem. Zaplatil za to svým životem; bylo mu pouhých 32 let. Z jeho vraždy byl obviněn 31-letý recidivista David Lubina, kterému soud vyměřil trest 25 let odnětí svobody. Michal Velíšek byl za své vpravdě hrdinské jednání vyznamenán prezidentem republiky 28. října 2005 „Medailí Za hrdinství in memoriam“. Na památku jeho činu je od roku 2006 nadací ADRA a TV Nova každoročně udělována „Cena Michala Velíška“ a realizován projekt s názvem „Hrdinové mezi námi bojující za slušnost a proti lidské lhostejnosti“. Jde o dlouhodobou kampaň zaměřenou na širokou veřejnost k znovunalezení občanské statečnosti a slušnosti v situacích, ve kterých jde o ochranu či záchranu lidského života.

Smyslem této akce je:

  • Vzdát poctu lidem, kteří neváhali pomoci těm, kdo byli v ohrožení zdraví či života bez ohledu na to, co to pro ně může znamenat;
  • Vést trvale diskuzi o nebezpečí lidské lhostejnosti;
  • Upozornit a vyzvednout morální jednání „obyčejných lidí“;
  • Navrátit tradičním etickým hodnotám jejich pravý význam;
  • Ukázat zvláště mladým, že i dnes existují pozitivní vzory a reální hrdinové;
  • Připomenout veřejnosti, že pozornost vůči druhým, smysl pro spravedlnost, slušnost, odpovědnost a statečnost patří k životu každého z nás, v každé době;

Vítězové předchozích ročníků byli: Aleš Babinski (2006), Roman Ferenci (2007), Filip Korostenski (2008), Pavel Staňa a Petr Fišer (2009) a manželé Kučerovi (2010).

V úterý 13. září 2011 byl zahájen 6. ročník „Ceny Michala Velíška“. Může ji získat každý, kdo v uplynulých 12 měsících zachránil v jakékoliv kritické situaci lidský život nebo zdraví a nebyl profesionálním záchranářem, policistou, hasičem či lékařem. Jedinou podmínkou je, že musí být nominován nejpozději do 9. října někým ze svého okolí.

Z došlých návrhů vyberou členové výboru tři nejsilnější, s jejichž příběhy bude veřejnost seznámena v reportážích televize Nova v období 13. až 25. listopadu. O vítězi rozhodne veřejnost internetovým hlasováním v době 27. listopadu až 11. prosince. Cena Michala Velíška bude předána ve čtvrtek 15. prosince 2011 v reprezentačních místnostech primátora hl. města Prahy.

Slavnostní předání ceny (skleněný anděl od výtvarnice Lenky Súkupové) bude součástí semináře pro širokou veřejnost, letos na téma „Odvaha vytrvat“. Jeho smyslem je napomáhat snižování agrese mezi lidmi a obnovit význam a úctu k tradičním morálním hodnotám v naší společnosti.

Historii „Ceny Michala Velíška“ a podrobnosti k letošnímu ročníku, vč. nominačního formuláře najdete na www.adra.cz. Tiskopis je potřeba pečlivě vyplnit, protože v případě výběru do finále bude nadace ADRA nominovaného kontaktovat pro získání jeho souhlasu se zveřejněním příběhu.

Kontakt: Iva Fundová-Macková, nadace@adra.cz, telefon: 732355962

7. ročník ADRAdne pro děti ve Strakonicích

V neděli 4.9.2011  proběhl ADRA den pro děti v Rennerových sadech ve Strakonicích ve  spolupráci ADRA Strakonice se Šmidingerovou knihovnou, Městem Strakonice,  Měst.kulturním střediskem a záchranou stanicí Makov.
Zasoutěžilo si 98 dětí a v pondělí na MěÚ se rozpečetila kasička a bylo  vybráno 2674,-Kč pro děti z Dětského centra Jihočeského kraje ve Strakonicích. Děti soutěžily v 10 disciplínách – kriket, lanové centrum, chůdy a chůdičky, míčková střelnice, lukostřelba, hod tenisákem do berušky, pyramida z kelímků…Také děti měly možnost si prohlédnout živé sovy ze záchranné stanice Makov. Vše se dětem moc líbilo. Samozřejmě i tombola a loutková pohádka O perníkové chaloupce U Mravenčí skály. Bylo to moc pěkné, radostné dětské odpoledne.

ADRA den pro děti 4.září 2011 ve Strakonicích

Humanitární organizace ADRA ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou, městem Strakonice a Městským kulturním střediskem Strakonice

Vás zvou na


ADRA den pro děti


V neděli 4. září 2011 od 14:00 v Rennerových sadech

ve Strakonicích

Děti se mohou zúčastnit deseti sportovních disciplín.

Každé dítě čeká odměna !

Vstupné je 10 Kč. Získané peníze půjdou na Dětské centrum Jihočeského kraje ve Strakonicích.

Od 16:00  TOMBOLA a loutková pohádka v sále U Mravenčí skály.

plakát ke stažení zde – ADRA den 2011.pdf

Velikonoční sbírka ADRY ve Strakonicích

Ve dnech 19. a 20.4.2011 proběhl již 10. ročník celorepublikové Velikonoční sbírky ADRY.  Ve Strakonicích se vybralo celkem 17755,-Kč.

Moc všem lidem dobré vůle děkujeme. 😉 🙂 😉

Děkujeme také za pomoc a podporu:

– Střední škole a Jazykové škole ve Volyni

– Gymnáziu Strakonice

– firmě Cobra Security s.r.o.

– Strakonickému deníku

– Městu StrakoniceVybralo se 600 autolékárniček

Sbírka autolékárniček ve Strakonicích byla prodloužena do února 2011. Celkem se vybralo 600 autolékárniček.

„Ohlasy lidí byli pozitivní. Často jsme slyšeli, že je to dobrý nápad.“

Všem, kteří přispěli autolékárničkou, svojí prací, pomocí, organizací moc děkujeme:

-Šmidingerova knihovna

-Cobra Security s.r.o.

-MěÚ Strakonice

-Město Vodňany (přivezli do Strakonic 133 autolékárniček, radní sami vyhlásili sbírku na    radnici)

-GEODEST s.r.o. Strakonice

-Policie ČR ve Strakonicích

-Městská policie Strakonice

-firma S.V.G.spol.s r.o.

-Strakonický deník

Ve středu 2.3.2011 bylo odvezeno 14 velkých krabic obvazového materiálu do centrálního skladu Adry do Prahy a odtud bude cestovat do Keni do zdravotnického zařízení ITIBO, kde poslouží pacientům.

Ještě jednou všem velký dík!!! 🙂Sbírka autolékárniček ve Strakonicích

Humanitární organizace ADRA Strakonice

ve spolupráci se Šmidingerovou knihovnou

ve Strakonicích

vyhlašuje

SBÍRKU AUTOLÉKÁRNIČEK “

pro zdravotnické středisko ITIBO v Keni

( Od 1. 1. 2011 ukládá nová vyhláška č. 216/2010 Sb. motoristům povinnost mít v autě

nově vybavenou autolékárničku pro poskytnutí první předlékařské pomoci )

Nepotřebné lékárničky můžete přinést :

od 3. 1. 2010 do 31. 1. 2011 Pondělí až čtvrtek 8,00-16,00 hod

Pátek 8,00-13,00 hod

do Cobra Security s.r.o., Písecká 187, Strakonice proti Veterině

nebo do Šmidingerovy knihovny na hradě (Po až Pá 8-18 hod. kromě úterý) či na pobočku knihovny v Husově ulici č. 380 (Po až Pá 8-14 hod.).

Děkujeme za pomoc a podporu.

ADRAden ve Strakonicích

ADRAden pro děti proběhl ve slunečné neděli 5.9.2010 ve Strakonicích. Bylo to moc pěkné odpoledne. Děti si zasoutěžily v 10 disciplínách, dostaly za své výkony odměny, pak si  prohlédly živé sovy ze záchranné stanice Makov. Od 16,00 hod byla v Městském kulturním středisku TOMBOLA, kde děti vyhrály větší ceny a potom byla pěkná loutková pohádka „Jak  Mecháček s Bedrníčkem zachránili vilu“

Letošní ADRAden ve Strakonicích byl pošesté a byla největší účast, a to 106 dětí a také se nejvíce vybralo pro děti z Dětského centra Jihočeského kraje – 2845,-Kč.

Všem moc děkujeme. 😉